ประเภทของน้ำมันเครื่อง

มาตรฐานน้ำมันเครื่องสากล

JAPAN RATING

เทียบมาตรฐานจากค่าแรงเสียทาน

JASO
คลัชแห้ง (ออโต้)
JASO MB
คลัชเปียก (มีเกียร์)
JASO MA
JASO MA1
JASO MA2 (best)

USA RATING

เทียบมาตรฐานจากการทดสอบด้านต่างๆทาน

API
API SG
API SH
API SJ
API SL
API SM
API SN (best)

มาตรฐานค่าความหนืด SAE 

         ค่า ความหนืดน้ำมันเครื่อง ตามค่ามาตรฐานของ SAE (The Society of Automotive Engineer) หรือสมาคมวิศวกรยานยนต์ ทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัย และวางกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ของสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดมาตรฐาน ซึ่งจะประกอบด้วยตัวเลข 2 ชุด คือ SAE XW-XX

ขอบคุณข้อมูลจาก www.yukonlubricants.com